Forår 2010: Samfundsforskerens rolle i samfundet

Hvad er samfundsforskerens rolle i samfundet? Det kan der gives forskellige – og ikke nødvendigvis uforenelige – svar på. For eksempel:

 • Samfundsforskeren fremsætter beskrivelser af oversete alternativer til den dominerende livsform i samfundet. Beskrivelserne inviterer til samfundsmæssig refleksion over, at der er andre – og måske bedre – måder at leve på.
 • Samfundsforskeren leverer redegørelser for generelle årsagssammmenhænge eller lovmæssigheder inden for det sociale område. På den baggrund kan samfundet vælge at foretage indgreb, der enten fremmer elle hæmmer fremkomsten af en given effekt ved at fremme eller hæmme fremkomsten af dens årsag.
 • Samfundsforskeren frembringer analyser af, hvorvidt sociale indgreb virker efter hensigten. Analyserne gør det klart for samfundet om justerende tiltag er påkrævet.
 • Samfundsforskeren leverer kritik af eksisterende samfundsforhold i form af demaskerende analyser af undertrykkende samfundsmekanismer. Kritikken baner vejen for, at der gribes til samfundsmæssig handling i retning af en ændring af de problematiske forhold.

Disse forslag rejser hver især yderligere spørgsmål. Man kan spørge, i hvilken forstand og i hvilket omfang der findes lovmæssigheder inden for det sociale område; om der er særlige kendetegn ved undersøgelser af sociale indgrebs virkning hvis analyserne er politiske bestillingsarbejder; på hvilket grundlag samfundsforskeren kan hævde, at givne samfundsmekanismer er undertrykkende; og så videre.

Med foredragsrækken “Samfundsforskerens rolle i samfundet” lægges der op til nuanceret diskussion af, hvad samfundsforskerens rolle i samfundet er og bør være. Fire foredragsholdere med forskellig tilknytning til samfundsvidenskaberne vil give hvert deres bud herpå med særligt fokus på, hvilken rolle samfundsforskeren bør indtage.

Foredrag:

 • The Social Practice of Anthropology
 • Susan Whyte, Institut for Antropologi, KU
 • Sikkerhedspolitiske forskeres selvforståelse: Hvorfor feltets teorier gik hver sin vej i USA og Europa
 • Ole Wæver, Institut for Statskundskab, KU
 • Samfundsforskerens rolle i samfundet
 • Niels Kærgård, Afdeling for International Økonomi og Politik, KU
 • At stille upraktiske spørgsmål til praksis
 • Niels Åkerstrøm Andersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
 • Share

  Skriv en kommentar

  Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

  *

  Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>