Efterår 2011: Forskningsetik
Efterårets foredragsrække ser nærmere på to forskningsetiske forhold. Det første er samfundsforskerens pligt til at følge normerne for god videnskabelig praksis. Det andet er samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen over for de mennesker, hvis liv og færden gøres til genstand for forskningen.

Samfundsforskerens pligt til at sikre at udformningen, udførelsen og videreformidlingen af et forskningsprojekt opfylder kravene til god videnskab rejser spørgsmål som: Hvad er normerne for samfundsvidenskabelig praksis? Kan normerne komme i konflikt med hinanden? Er forskeren altid i en position til at leve op til disse normer? Og i hvilket omfang kan den kontekst samfundsforskeren arbejder inden for siges at tilskynde til efterlevelse eller omgåelse af normerne?

Samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen til de individer, der udforskes, gør sig gældende, når forskningsspørgsmål og -metode vælges og præciseres; når undersøgelsen udføres i felten, og i forbindelse med bearbejdningen og formidlingen af det indsamlede materiale. Som sådan må der tages stilling til spørgsmål som: I hvor høj grad bør etiske hensyn have indflydelse på valget af forskningsspørgsmål og -metode? Er det altid etisk acceptabelt at udsætte individer for at blive udforsket? Hvilke andre hensyn og interesser – om nogen – kan veje tungere end det etiske hensyn til de studerede? Og i hvilket omfang bør samfundsforskeren i bearbejdningen og formidlingen af sine data tage højde for deres mulige konsekvenser for de mennesker, hun har studeret?

Foredragsrækken byder på fire oplæg. Det første omhandler samfundsforskeren pligt til at følge normerne for god videnskabelig praksis. De tre andre diskuterer samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen over for de studerede med fokus på hhv. anvendt samfundsforskning, samfundsforskning baseret på kvantitative metoder og samfundsforskning baseret på kvalitative metoder.

Share

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>