Svend Kreiner: “Om forskningsetiske udfordringer for kvantitativ forskning illustreret med eksempler fra erfaringer med komparative studier af resultater af pædagogiske testresultater i forskellige lande”

Det er velkendt, at der altid er en risiko for at begå fejl i kvantitative (statistiske) undersøgelser. De fleste kender f.eks. til såkaldte Type I fejl (at forkaste en sand hypotese) og Type II fejl (at acceptere en forkert hypotese) i forbindelse med statistiske signifikanstest. Risikoen for fejl er imidlertid ikke begrænset til denne type fejl. Statistiske analyser forsøger at løse statistiske problemer ved anvendelse af statistiske modeller og ved hjælp af statistiske teknikker, der (ideelt set) er valgt således at de reducerer usikkerheden og risikoen for Type I og II fejl hvis den statistiske model er korrekt. Og i den forbindelse er der risici for statistiske metodefejl af en helt anden type end Type I og II fejl. Der kan være fejl i forbindelse med oversættelsen fra det oprindelige faglige problem, til det statistiske problem, der bliver løst. Der kan være problemer med den statistiske model, der anvendes. Der kan være tale om uhensigtsmæssige og ikke tidssvarende statistiske teknikker, og der kan være fejl i tolkningen af løsningen på de statistiske problemer i termer, der relaterer sig til det faglige problem, der gav anledning til analysen.

Alt dette er der intet nyt i, og der er normalt ingen etiske problemer, der er værd at tale om. De fejl man begår, kan være alvorlige, men mange af dem kan karakteriseres som egentlige uheld og andre kan forklares ved at man enten ikke vidste bedre eller at man gjorde det, så godt man kunne.

De etiske problemer kommer først på tale i forbindelse med en diskussion om, hvordan der ageres over kendte fejl. Dette problem vil blive diskuteret med udgangspunkt i resultater fra reanalyser af data fra de såkaldte PISA undersøgelser. Reanalyser, der afslørede en lang række fejl i PISAs statistiske analyser, og hvor PISA efterfølgende selv har erklæret, at de godt selv var klar over, at der var fejl i de forudsætninger og den statistiske model, som ligger til grund for deres resultater.

Share

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>