Jan Faye: “Kan man lave eksperimenter i samfundsvidenskaberne?”

Eksperimenter spiller en stor rolle i naturvidenskaberne som middel til at skaffe os viden om processer, fænomener og genstandes opførsel. Et eksperiment består i en systematisk manipulation af naturfænomenerne for at tilvejebringe data om deres opførelse. Forskellen mellem observation og eksperiment beror på, at en observation består i en ikke-indgribende, rent registrerende iagttagelse, mens et eksperiment griber ind i fænomenet for at se, hvad der sker som resultat af denne indgriben. Formålet kan enten være at forstå sammenhængen mellem forskellige fænomener, altså hvordan fænomener forbinder sig med andre fænomener, eller at finde de underliggende mekanismer, som forårsager denne sammenhæng. Forbindelsen kan eksempelvis være nomotetisk, kausal, funktionel, strukturel eller intentionel.
Spørgsmålet, jeg skal diskutere, er således, om vi kan lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne, og hvis svaret er ja, hvordan disse eksperimenter så må udformes. Svaret bør opdeles i to delsvar. 1) Er det principielt muligt at lave eksperimenter inden for samfundsvidenskaberne? 2) hvis ja, er det så praktisk muligt?
Den første betingelse, som kræves opfyldt for at udføre sådanne eksperimenter, er naturligvis, at de sociale fænomener har en fysisk fremtræden, som gør, at man kan manipulere med dem. Et socialt fænomen skal vise sig som en klart afgrænset ”genstand” i rum og tid, hvis det skal være muligt at manipulere med det. I den udstrækning et social fænomen er velafgrænset i rum og tid, er det muligvis manipulerbart. Den anden betingelse er, at fænomenet kan indgå i en kausal forbindelse med forskerne, dvs. det skal kunne påvirkes materielt igennem forskernes handlinger og ændres i overensstemmelse med forskernes intentioner. Disse er de teoretiske krav til eksperimentering i samfundsvidenskaberne.
Hvis der findes fænomener af den slags, er det næste trin i analysen, om det er praktisk muligt at gennemføre kontrollerede eksperimenter i socialvidenskaberne. Her er det ikke bare et spørgsmål, om det er teknisk muligt at lave sociale eksperimenter, men også i hvor høj grad moralske og forskningsetiske overvejelser stiller sig hindrende i vejen for sådanne undersøgelser.

Share

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>