Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/samfil.dk/public_html/wp-content/themes/twentyten-child/functions.php:1) in /var/www/samfil.dk/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi http://www.samfil.dk Tema: Aktuelle teoretiske strømninger inden for samfundsvidenskaberne Thu, 15 Dec 2016 13:09:57 +0000 da hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0 Tema: Aktuelle teoretiske strømninger inden for samfundsvidenskaberne Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi http://samfil.dk/wp-content/uploads/2009/11/favicon_large.pngForum for Samfundsvidenskabernes Filosofihttp://www.samfil.dk no info@samfil.dk Bente Halkier “Praksisteori og metodologi. Analytiske oversættelser inden for forandrings-kommunikation” http://www.samfil.dk/2011/01/halkier-praksisteori-og-metodologi-analytiske-overs%c3%a6ttelser-inden-for-forandrings-kommunikation/ http://www.samfil.dk/2011/01/halkier-praksisteori-og-metodologi-analytiske-overs%c3%a6ttelser-inden-for-forandrings-kommunikation/#comments Mon, 24 Jan 2011 20:27:02 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=663 Læs mere ]]> Praksisteori har de senere år været præget af forsøg på at skabe nye synteser mellem elementer fra forskellige klassiske samfundsvidenskabelige teoretikere, så som Bourdieu, Giddens og Butler. Oplægget præsenterer en moderat socialkonstruktivistisk version af praksisteori, og diskuterer hvilke analytiske styrker et sådant teoretisk perspektiv rummer for begrebsdannelse og empirisk forskning, samt hvilke metodologiske implikationer et praksisteoretisk perspektiv lægger op til.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2011/01/halkier-praksisteori-og-metodologi-analytiske-overs%c3%a6ttelser-inden-for-forandrings-kommunikation/feed/ 0 Praksisteori har de senere år været præget af forsøg på at skabe nye synteser mellem elementer fra forskellige klassiske samfundsvidenskabelige teoretikere, så som Bourdieu, Giddens og Butler. Oplægget præsenterer en moderat socialkonstruktivistisk version af praksisteori, og diskuterer hvilke analytiske styrker et sådant teoretisk perspektiv rummer for begrebsdannelse og empirisk forskning, samt hvilke metodologiske implikationer et praksisteoretisk perspektiv lægger op til. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Praksisteori har de senere år været præget af forsøg på at skabe nye synteser mellem elementer fra forskellige klassiske samfundsvidenskabelige teoretikere, så som Bourdieu, Giddens og Butler. Oplægget præsenterer en moderat [...]
Antje Gimmler “Social konstruktivisme og pragmatisk kritik” http://www.samfil.dk/2011/01/gimmler-%e2%80%9csocial-konstruktivisme-og-pragmatisk-kritik%e2%80%9d/ http://www.samfil.dk/2011/01/gimmler-%e2%80%9csocial-konstruktivisme-og-pragmatisk-kritik%e2%80%9d/#comments Mon, 24 Jan 2011 18:53:23 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=667 Læs mere ]]> Selvom social konstruktivisme prøver at undgå en essentialistisk tilgang og ligeledes afviser at vores viden bør afspejle virkeligheden, løber den ind i flere såvel ontologiske og epistemologiske problemer, som også har metodiske og praktiske konsekvenser. Er pragmatisme et bedre alternativ, som alligevel formår at forbinde praksisorientering og anvendelighed med en reflekteret tilgang til viden og videnskab? Med hjælp af eksempler fra social konstruktivistisk inspireret etnografisk forskning bliver det pragmatiske alternativ tydeligere – et alternativ, der bidrager til det, som er benævnt som ’practice turn’ i socialvidenskaberne.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2011/01/gimmler-%e2%80%9csocial-konstruktivisme-og-pragmatisk-kritik%e2%80%9d/feed/ 0 Selvom social konstruktivisme prøver at undgå en essentialistisk tilgang og ligeledes afviser at vores viden bør afspejle virkeligheden, løber den ind i flere såvel ontologiske og epistemologiske problemer, som også har metodiske og praktiske konsekvenser. Er pragmatisme et bedre alternativ, som alligevel formår at forbinde praksisorientering og anvendelighed med en reflekteret tilgang til viden og videnskab? Med hjælp af eksempler fra social konstruktivistisk inspireret etnografisk forskning bliver det pragmatiske alternativ tydeligere – et alternativ, der bidrager til det, som er benævnt som ’practice turn’ i socialvidenskaberne. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Selvom social konstruktivisme prøver at undgå en essentialistisk tilgang og ligeledes afviser at vores viden bør afspejle virkeligheden, løber den ind i flere såvel ontologiske og epistemologiske problemer, som også har metodiske og praktiske [...]
Hans Fink “Praksisfilosofi mellem praktisk filosofi og pragmatisme” http://www.samfil.dk/2011/01/fink-%e2%80%9cpraksisfilosofi-mellem-praktisk-filosofi-og-pragmatisme%e2%80%9d/ http://www.samfil.dk/2011/01/fink-%e2%80%9cpraksisfilosofi-mellem-praktisk-filosofi-og-pragmatisme%e2%80%9d/#comments Mon, 24 Jan 2011 18:52:04 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=665 Læs mere ]]> I foredraget vil jeg diskutere forskellige teoretiske opfattelser af forholdet mellem teori og praksis under inddragelse af især Aristoteles, Kant, Hegel, Marx, Dewey og Wittgenstein. Derigennem vil jeg som oplæg til diskussion prøve at svare på oplæggets spørgsmål om, hvilken særlig indsigt det giver at have fokus på praksisser, og hvilke begrænsninger en sådan tilgang har.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2011/01/fink-%e2%80%9cpraksisfilosofi-mellem-praktisk-filosofi-og-pragmatisme%e2%80%9d/feed/ 0 I foredraget vil jeg diskutere forskellige teoretiske opfattelser af forholdet mellem teori og praksis under inddragelse af især Aristoteles, Kant, Hegel, Marx, Dewey og Wittgenstein. Derigennem vil jeg som oplæg til diskussion prøve at svare på oplæggets spørgsmål om, hvilken særlig indsigt det giver at have fokus på praksisser, og hvilke begrænsninger en sådan tilgang har. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. I foredraget vil jeg diskutere forskellige teoretiske opfattelser af forholdet mellem teori og praksis under inddragelse af især Aristoteles, Kant, Hegel, Marx, Dewey og Wittgenstein. Derigennem vil jeg som oplæg til diskussion prøve at svare [...]
Lars Fuglsang ”Hvordan skabes en ny praksis?” http://www.samfil.dk/2011/01/fuglsang-%e2%80%9dhvordan-skabes-en-ny-praksis%e2%80%9d/ http://www.samfil.dk/2011/01/fuglsang-%e2%80%9dhvordan-skabes-en-ny-praksis%e2%80%9d/#comments Mon, 24 Jan 2011 18:48:51 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=661 Læs mere ]]> Hvordan kan vaner og rutiner ændres? Foredraget forsøger at belyse dette med udgangspunkt i de såkaldte praksisbaserede teorier. Fordelen ved de praksisbaserede teorier er, at de tager udgangspunkt i praksis frem for i de gode intentioner og værdier. Praksis er rutiner og adfærd, der har en dybere mening for folk over tid, og derfor er de forholdsvis stabile, selvom en praksis også hele tiden ændres og udvikles og nye praktikker opstår. Foredraget tager afsæt i to forskellige grupper af praksis-baserede teorier inden for nyinstitutionel teori og STS forskningen. Det giver nogle bud på en forståelse af, hvordan en praksis skabes, ændres og udvikles. Der gives også nogle konkrete eksempler på praksisbaserede analyser af forandring i og mellem organisationer.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2011/01/fuglsang-%e2%80%9dhvordan-skabes-en-ny-praksis%e2%80%9d/feed/ 0 Hvordan kan vaner og rutiner ændres? Foredraget forsøger at belyse dette med udgangspunkt i de såkaldte praksisbaserede teorier. Fordelen ved de praksisbaserede teorier er, at de tager udgangspunkt i praksis frem for i de gode intentioner og værdier. Praksis er rutiner og adfærd, der har en dybere mening for folk over tid, og derfor er de forholdsvis stabile, selvom en praksis også hele tiden ændres og udvikles og nye praktikker opstår. Foredraget tager afsæt i to forskellige grupper af praksis-baserede teorier inden for nyinstitutionel teori og STS forskningen. Det giver nogle bud på en forståelse af, hvordan en praksis skabes, ændres og udvikles. Der gives også nogle konkrete eksempler på praksisbaserede analyser af forandring i og mellem organisationer. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Hvordan kan vaner og rutiner ændres? Foredraget forsøger at belyse dette med udgangspunkt i de såkaldte praksisbaserede teorier. Fordelen ved de praksisbaserede teorier er, at de tager udgangspunkt i praksis frem for i de gode intentioner og [...]
Henrik Vigh “Ustabilitet og praksis: Antropologiske perspektiver på vedvarende krise og konflikt” http://www.samfil.dk/2011/01/vigh-%e2%80%9custabilitet-og-praksis-antropologiske-perspektiver-pa-vedvarende-krise-og-konflikt%e2%80%9d/ http://www.samfil.dk/2011/01/vigh-%e2%80%9custabilitet-og-praksis-antropologiske-perspektiver-pa-vedvarende-krise-og-konflikt%e2%80%9d/#comments Mon, 24 Jan 2011 18:46:59 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=659 Læs mere ]]> Dette foredrag bygger på sammenlagt 2 års feltarbejde i Bissau, Guinea Bissau, hvor jeg har undersøgt aguentaerne; en milits, der blev hvervet under borgerkrigen i 1998, efterfølgende tabte krigen og siden har forsøgt at re-alliere sig socialt og politisk for at overleve i det fattige og ustabile land. Som en gruppe af unge mænd, der søger at klare sig i et turbulent og konfliktramt samfund ved at navigerer konfliktuelle hændelser og netværk, er aguentaerne langt fra den type fællesskaber, antropologer traditionelt har undersøgt. Men deres forsøg på at overleve sig bedst muligt i en situation præget af langvarig og vedblivende uro og fattigdom kan fortælle os en del om praksis som udspændt mellem struktur og agens samt stabilitet og forandring. Deres liv og virke udfordrer vores gængse socialvidenskabelige teoridannelser og giver os et udgangspunkt for at gentænke en række socialvidenskabelige nøglebegreber.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2011/01/vigh-%e2%80%9custabilitet-og-praksis-antropologiske-perspektiver-pa-vedvarende-krise-og-konflikt%e2%80%9d/feed/ 0 Dette foredrag bygger på sammenlagt 2 års feltarbejde i Bissau, Guinea Bissau, hvor jeg har undersøgt aguentaerne; en milits, der blev hvervet under borgerkrigen i 1998, efterfølgende tabte krigen og siden har forsøgt at re-alliere sig socialt og politisk for at overleve i det fattige og ustabile land. Som en gruppe af unge mænd, der søger at klare sig i et turbulent og konfliktramt samfund ved at navigerer konfliktuelle hændelser og netværk, er aguentaerne langt fra den type fællesskaber, antropologer traditionelt har undersøgt. Men deres forsøg på at overleve sig bedst muligt i en situation præget af langvarig og vedblivende uro og fattigdom kan fortælle os en del om praksis som udspændt mellem struktur og agens samt stabilitet og forandring. Deres liv og virke udfordrer vores gængse socialvidenskabelige teoridannelser og giver os et udgangspunkt for at gentænke en række socialvidenskabelige nøglebegreber. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Dette foredrag bygger på sammenlagt 2 års feltarbejde i Bissau, Guinea Bissau, hvor jeg har undersøgt aguentaerne; en milits, der blev hvervet under borgerkrigen i 1998, efterfølgende tabte krigen og siden har forsøgt at re-alliere sig socialt [...]
Niels Viggo Hansen ”Forskning i alternativ behandling – et spændingsfelt af videnskaber, interesser og kroppe” http://www.samfil.dk/2010/08/hansen/ http://www.samfil.dk/2010/08/hansen/#comments Tue, 31 Aug 2010 20:52:17 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=585 Læs mere ]]> Foredraget vil tage afsæt i konkrete eksempler på de sidste årtiers brogede forskningsindsats omkring alternativ behandling, hvor der er stærke eksempler på fastlåste konflikter og på velfungerende tværfagligt samarbejde imellem videnskabelige forskningstraditioner – lige så vel som imellem de systemer af sundhedsarbejde der er genstandsområdet. De farverige eksempler på både vellykket og mindre vellykket vekselvirkning mellem forskningstraditioner vil blive brugt til at reflektere over hvordan man kan bygge holdbare tværfaglige projekter i komplekse, ”hybride” og meget korporlige genstandsfelter.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2010/08/hansen/feed/ 0 Foredraget vil tage afsæt i konkrete eksempler på de sidste årtiers brogede forskningsindsats omkring alternativ behandling, hvor der er stærke eksempler på fastlåste konflikter og på velfungerende tværfagligt samarbejde imellem videnskabelige forskningstraditioner – lige så vel som imellem de systemer af sundhedsarbejde der er genstandsområdet. De farverige eksempler på både vellykket og mindre vellykket vekselvirkning mellem forskningstraditioner vil blive brugt til at reflektere over hvordan man kan bygge holdbare tværfaglige projekter i komplekse, ”hybride” og meget korporlige genstandsfelter. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Foredraget vil tage afsæt i konkrete eksempler på de sidste årtiers brogede forskningsindsats omkring alternativ behandling, hvor der er stærke eksempler på fastlåste konflikter og på velfungerende tværfagligt samarbejde imellem [...]
Poul Bitsch Olsen “Når tværfaglighed motiveres af problemorientering” http://www.samfil.dk/2010/08/olsen/ http://www.samfil.dk/2010/08/olsen/#comments Tue, 31 Aug 2010 20:51:26 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=591 Læs mere ]]> Foredraget tager udgangspunkt i at problemorientering tilskynder til tværfaglighed, og at denne tilskyndelse integreres i faglighed og opmærksomhed på genstanden. Det diskuteres hvad der karakteriserer samfundsfaglig tilgang til tværvidenskabelige kontekster, og en del eksempler anvendes til at belyse problemstillinger udøverne tager stilling til fordi udøvelsen af tværfaglighed sker i et universitet. Emnerne bliver: problemorientering i akademisk betydning; tværfaglighedens plads og begrænsning, det særligt relevante ved en samfundsvidenskabelig tilgang til tværfaglighed.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2010/08/olsen/feed/ 0 Foredraget tager udgangspunkt i at problemorientering tilskynder til tværfaglighed, og at denne tilskyndelse integreres i faglighed og opmærksomhed på genstanden. Det diskuteres hvad der karakteriserer samfundsfaglig tilgang til tværvidenskabelige kontekster, og en del eksempler anvendes til at belyse problemstillinger udøverne tager stilling til fordi udøvelsen af tværfaglighed sker i et universitet. Emnerne bliver: problemorientering i akademisk betydning; tværfaglighedens plads og begrænsning, det særligt relevante ved en samfundsvidenskabelig tilgang til tværfaglighed. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Foredraget tager udgangspunkt i at problemorientering tilskynder til tværfaglighed, og at denne tilskyndelse integreres i faglighed og opmærksomhed på genstanden. Det diskuteres hvad der karakteriserer samfundsfaglig tilgang til [...]
Andreas Roepstorff “Forsker, koordinator eller producer” http://www.samfil.dk/2010/08/roepstorff/ http://www.samfil.dk/2010/08/roepstorff/#comments Tue, 31 Aug 2010 20:48:18 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=587 Læs mere ]]> Med fremkomsten af de store interdisciplinære forskningsprojekter opstår der nye  sociale organiseringer omkring vidensproduktionen. Det afspejler sig  både i videnspolitik, i ressourceallokering og i  udfordringen af faglige og personlige identiteter.  Jeg vil på den baggrund undersøge nye roller for forskere fra samfundsvidenskab og humaniora i spændingsfeltet mellem naturalisering, konstruktivering og DJØFisering.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

 

 

]]>
http://www.samfil.dk/2010/08/roepstorff/feed/ 0 Med fremkomsten af de store interdisciplinære forskningsprojekter opstår der nye  sociale organiseringer omkring vidensproduktionen. Det afspejler sig  både i videnspolitik, i ressourceallokering og i  udfordringen af faglige og personlige identiteter.  Jeg vil på den baggrund undersøge nye roller for forskere fra samfundsvidenskab og humaniora i spændingsfeltet mellem naturalisering, konstruktivering og DJØFisering. Download filen direkte ved at (højre)klikke her.     Med fremkomsten af de store interdisciplinære forskningsprojekter opstår der nye  sociale organiseringer omkring vidensproduktionen. Det afspejler sig  både i videnspolitik, i ressourceallokering og i  udfordringen af faglige og personlige [...]
Susan Whyte “The Social Practice of Anthropology” http://www.samfil.dk/2010/01/whyte-the-social-practice-of-anthropology/ http://www.samfil.dk/2010/01/whyte-the-social-practice-of-anthropology/#comments Sat, 09 Jan 2010 18:16:39 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=352 Læs mere ]]> Strategic or ‘public’ or applied anthropology is usually concerned with the definition and illumination of socially relevant problems — problems of consequence and immediate concern. While this problem orientation is fundamental, it must be widened to include the formative role of teaching and the social interaction involved in carrying out research. Such a broad view assumes that our practice is more than the individual production of a measurable research product. We must be more keenly aware of process and sociality in the practice of social science.

Bemærk at foredraget blev holdt på engelsk.

Susan Reynolds Whyte er professor ved Institut for Antropologi, KU. For mere information klik her.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2010/01/whyte-the-social-practice-of-anthropology/feed/ 0 Strategic or ‘public’ or applied anthropology is usually concerned with the definition and illumination of socially relevant problems — problems of consequence and immediate concern. While this problem orientation is fundamental, it must be widened to include the formative role of teaching and the social interaction involved in carrying out research. Such a broad view assumes that our practice is more than the individual production of a measurable research product. We must be more keenly aware of process and sociality in the practice of social science. Bemærk at foredraget blev holdt på engelsk. Susan Reynolds Whyte er professor ved Institut for Antropologi, KU. For mere information klik her. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Strategic or ‘public’ or applied anthropology is usually concerned with the definition and illumination of socially relevant problems — problems of consequence and immediate concern. While this problem orientation is fundamental, it must be [...]
Niels Åkerstrøm Andersen “At stille upraktiske spørgsmål til praksis” http://www.samfil.dk/2010/01/aakerstr%c3%b8m-andersen-at-stille-upraktiske-sp%c3%b8rgsmal-til-praksis/ http://www.samfil.dk/2010/01/aakerstr%c3%b8m-andersen-at-stille-upraktiske-sp%c3%b8rgsmal-til-praksis/#comments Sat, 09 Jan 2010 17:11:06 +0000 Julie Zahle http://www.samfil.dk/?p=373 Læs mere ]]> Når samfundsforskeren diskuterer sin rolle i samfundet må udgangspunktet være, at det ikke er noget, man som forsker selv er herre over. Som forsker må man kommunikere i videnskabens kode og set herfra er viden en funktion i sig selv. Resten af samfundet betragter imidlertid viden som ydelse, og det tilmed fra en lang række af meget forskellige iagttagelsespositioner. Om og hvordan man er ydelse bestemmes suverænt af de, der produktivt fejlæser forskningen. Men man kan iagttage, hvordan eksterne iagttager een, og derefter strategisk forsøge at gøre sig lækker og iagttagelig på særlig betingelser. Mit program for, hvordan jeg gerne vil iagttages af samfundets forskellige systemer, handler om at blive set som upraktiske spørgsmål til praksis. Jeg deler disse i tre over på hinanden byggende upraktiske budskabstyper: 1 Hvad du gør, er ikke nødvendigt. Det handler for mig, om at stille spørgsmål ved selvfølgeligheder i praksis ved at producere viden om kontingens gennem f.eks. diskursanalyse og historisk semantiske analyser. 2 Det du gør, er umuligt. Det handler om at vise, hvordan praksis ofte er bygget op omkring paradoksale figur, der basalt sætter umulighedsbetingelser for den foreskrevne praksis. Der kan f.eks. finde sted gennem dekonstruktion eller formanalyse. 3. Du gør mere, end du er klar over. Tag ansvaret for det. Det handler om at vise, hvordan praksis sætter flere kategorier, forudsætninger og samfundsmæssige konstitutionsbetingelser på spil end praksis selv diskutere, og derved udvirke en magt det ikke altid har taget på sig. Det kan analyseres gennem f.eks. dispositvanalyser, differentieringsanalyser og praksisregimeanalyser. Tilsammen danner det en form for samtidsdiagnostik.

Niels Åkerstrøm Andersen er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. For mere information klik her.

Download filen direkte ved at (højre)klikke her.

]]>
http://www.samfil.dk/2010/01/aakerstr%c3%b8m-andersen-at-stille-upraktiske-sp%c3%b8rgsmal-til-praksis/feed/ 0 Når samfundsforskeren diskuterer sin rolle i samfundet må udgangspunktet være, at det ikke er noget, man som forsker selv er herre over. Som forsker må man kommunikere i videnskabens kode og set herfra er viden en funktion i sig selv. Resten af samfundet betragter imidlertid viden som ydelse, og det tilmed fra en lang række af meget forskellige iagttagelsespositioner. Om og hvordan man er ydelse bestemmes suverænt af de, der produktivt fejlæser forskningen. Men man kan iagttage, hvordan eksterne iagttager een, og derefter strategisk forsøge at gøre sig lækker og iagttagelig på særlig betingelser. Mit program for, hvordan jeg gerne vil iagttages af samfundets forskellige systemer, handler om at blive set som upraktiske spørgsmål til praksis. Jeg deler disse i tre over på hinanden byggende upraktiske budskabstyper: 1 Hvad du gør, er ikke nødvendigt. Det handler for mig, om at stille spørgsmål ved selvfølgeligheder i praksis ved at producere viden om kontingens gennem f.eks. diskursanalyse og historisk semantiske analyser. 2 Det du gør, er umuligt. Det handler om at vise, hvordan praksis ofte er bygget op omkring paradoksale figur, der basalt sætter umulighedsbetingelser for den foreskrevne praksis. Der kan f.eks. finde sted gennem dekonstruktion eller formanalyse. 3. Du gør mere, end du er klar over. Tag ansvaret for det. Det handler om at vise, hvordan praksis sætter flere kategorier, forudsætninger og samfundsmæssige konstitutionsbetingelser på spil end praksis selv diskutere, og derved udvirke en magt det ikke altid har taget på sig. Det kan analyseres gennem f.eks. dispositvanalyser, differentieringsanalyser og praksisregimeanalyser. Tilsammen danner det en form for samtidsdiagnostik. Niels Åkerstrøm Andersen er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. For mere information klik her. Download filen direkte ved at (højre)klikke her. Når samfundsforskeren diskuterer sin rolle i samfundet må udgangspunktet være, at det ikke er noget, man som forsker selv er herre over. Som forsker må man kommunikere i videnskabens kode og set herfra er viden en funktion i sig selv. … <a [...]