Forfatterarkiv: Julie Zahle

Steffen Jensen: “Fra normative til analytiske begreber: refleksioner over forskning i tortur”

Tortur er et af de stærkeste normative begreber vi har, bundet op i absolutte, internationale forbud med opbakning i store dele af verdens befolkning. For de fleste – men i varierende grad, ikke mindst når vi går fra det abstrakte … Læs mere

Udgivet i Efterår 2016, Foredrag | Skriv en kommentar

Christoph Houman Ellersgaard: “At finde magteliten med Social Netværksanalyse”

På baggrund af undersøgelsen af den danske magtelite vil Christoph Ellersgaard give et bud på, hvordan social netværksanalyse kan bruges til at identificere interessante sociale grupper, der fortjener et nærmere studie. I foredraget fokuserer Christoph Ellersgaard på, hvilke udfordringer, man … Læs mere

Udgivet i Efterår 2016, Foredrag | Skriv en kommentar

Christian Lund: “Of What is this a Case?”

Case studies are often presented as self-evident. However, of what the material is a case is actually less evident. It is argued in this article that the analytical movements of generalization, specification, abstraction and concretization can make us more conscious … Læs mere

Udgivet i Efterår 2016, Foredrag | Skriv en kommentar

Efterår 2016: Analysemetoder i samfundsvidenskaberne

I metodediskussioner er det ofte metoder for dataindsamling, der er i fokus. Metoder for dataanalyse får typisk langt mindre opmærksomhed – og det til trods for at det er mindst lige så svært at analysere data, som det er at indsamle dem. Denne foredragsserie stiller skarpt på metoder for dataanalyse. Læs mere

Udgivet i Efterår 2016, Tema | Skriv en kommentar

Kristoffer Kropp: “Impact! Når sociologer deltager”

Den samfundsvidenskabelige forskning har altid været tæt forbundet til den politiske og sociale verden, den er den del af. Og for mange forskere er ønsket om ’at gøre en forskel’ også en væsentlig motivation i deres arbejde med at undervise … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2016 | Skriv en kommentar

Peter Dahler-Larsen: “Begrebet impact og de konstitutive virkninger af evaluering”

En interesse for samfundsvidenskabernes ”impact” følges som regel af efterspørgsel efter synliggørelse, dokumentation og måling. Begrebet impact er imidlertid flertydigt, mangedimensionelt og svært at indkredse. Dermed rejses spørgsmål ikke blot om, hvilke evalueringsredskaber, der kan være egnede, men også om … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2016 | Skriv en kommentar

Alan Irwin: “Excellence and impact in social scientific research: both, either/or, neither?”

Within the social sciences, do prevailing notions of excellence get in the way of societal responsibility and impact? Is one the precondition for the other? Does attention to ‘social responsibility’ suggest a ‘dumbing down’ of research? And what is the … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2016 | Skriv en kommentar

Forår 2016: Samfundsvidenskabernes ’impact’ i samfundet

Efter mange års fokus på kvalitetsforskning, publikationer og ’excellence’ indenfor akademiets mure, har vi i de senere år oplevet stigende krav om at forskning skal være direkte nyttig i løsning af samfundsmæssige problemstillinger. Samfundsvidenskabelig forskning skal ikke alene være af høj kvalitet, den skal også have en effekt på eller bidrage til bæredygtig vækst, velfærd, beskæftigelse, sundhed og/eller almen livskvalitet. Læs mere

Udgivet i Aktuelt tema, Forår 2016, Tema | Skriv en kommentar

David Dreyer Lassen: “Rational choice i samfundsvidenskaberne: Et rationelt valg?”

max U(x,l|t) ubb. px ≤ wI. Rational choice er den dominerende forklaringsramme i økonomisk videnskab og har i forskelligt omfang fundet anvendelse i politologi og sociologi. Hvad betyder rational choice egentlig, og hvorfor er det blevet udbredt i et omfang, … Læs mere

Udgivet i Efterår 2015, Foredrag | Skriv en kommentar

Vincent F. Hendricks: “Information og boblestudier”

Bobler forbindes typisk med situationer i den finansielle verden, hvor aktiver handles til priser, der langt overstiger deres værdi. Men det er ikke kun aktier og obligationer, der kan overophedes – det kan alt fra meninger på nettet til social … Læs mere

Udgivet i Efterår 2015, Foredrag | Skriv en kommentar