Forfatterarkiv: Julie Zahle

Klaus Høyer: “Et marked for kropsdele? Når samfundsvidenskabernes markedskritik formes af markedstænkning”

En række af de mest spektakulære moderne medicinske teknologier er afhængige af adgang til humanbiologisk materiale. For at forske og behandle udveksles store mængder organer, væv, knogler, stamceller og blodprodukter både mellem organisationer og over landegrænser. Der er virkeligt mange … Læs mere

Udgivet i Efterår 2015, Foredrag | Skriv en kommentar

Efterår 2015: Økonomiske modeller for det sociale

Efterårets foredragsrække ser nærmere på, hvordan modeller udviklet inden for økonomien overtages af andre fagdiscipliner, hvor de typisk anvendes til at forstå ikke-økonomiske fænomener og forhold. De økonomiske modellers migration rejser en mængde spørgsmål: Læs mere

Udgivet i Efterår 2015, Tema | Skriv en kommentar

Pablo Selaya: “Quantophrenia and anecdotal evidence: A discussion on the mix of methods in applied economics research”

I discuss the problem of defining intuitive concepts such as wealth, happiness and inequality, and outline the approach of researchers in economics to measuring them. I argue that the increasing complexity of the phenomena that applied economists want to understand, … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2015 | Skriv en kommentar

Henrik Rønsbo: “Mixed Methods in Latin American Anthropology”

This presentation explores what we may call the nature of mixed methods. Current text books would argued that mixed method is ‘the new black’ or the third wave of the social sciences. They typically focus on how quantitative and qualitative … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2015 | Skriv en kommentar

Morten Frederiksen: “Fra Lazarsfeld til Latour: En Mixed Methods-rundvisning i den sociologiske metodelabyrint”

Opdelingen mellem kvantitativ og kvalitativ forskning står som et centralt omdrejningspunkt for både den sociologiske metodeudvikling og for de fleste sociologers forskningsmæssige identitet. Mixed methods-forskning stiller derfor spørgsmålstegn ved en række af de distinktioner samfundsvidenskaben normalt betjener sig af: forklaring/forståelse, … Læs mere

Udgivet i Foredrag, Forår 2015 | Skriv en kommentar

Forår 2015: Mixed Methods

Denne foredragsrække ser nærmere på diskussionerne og brugen af mixed methods inden for samfundsvidenskaberne.
For det første: Hvad skal der forstås ved mixed methods? Ofte forstås det som kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder. Lidt mindre hyppigt forstås det ganske enkelt som kombinationen af flere metoder. Hvilken forståelse er at foretrække? Og hvis mixed methods forstås som kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder Læs mere

Udgivet i Forår 2015, Tema | Skriv en kommentar

Annemarie Mol: “Relative realities, theoretical sensitivities”

Science studies brought the sciences down to earth. Instead of accepting the existence of ‘universals’, it explored how facts relate to local practices and what it takes to transport them. This is to not say that ‘it all depends from … Læs mere

Udgivet i Efterår 2014, Foredrag | Skriv en kommentar

Matei Candea: “Active objects, objective action: On behaviour as an ethnographic and analytical category.”

This paper revisits the ANT call to extend the notion of activity to non-humans, by reading it alongside behavioural biologists’ changing understandings of ‘behaviour’ as a placeholder for activity seen from the outside. It takes as its case study the … Læs mere

Udgivet i Efterår 2014, Foredrag | Skriv en kommentar

Brit Ross Winthereik: “Den ontologiske vending i Science and Technology Studies – Kritiske potentialer og praktiske implikationer”

Foredraget opridser forskellige former for kompleksitetstænkning indenfor Science and Technology Studies og diskuterer dem som kritik af ideen om at vi lever i én verden, som vi har forskellige perspektiver på. Særligt fremhæves ideen om ontologisk multiplicitet, der blev lanceret … Læs mere

Udgivet i Efterår 2014, Foredrag | Skriv en kommentar

Efterår 2014: Tekno-videnskabelige verdener i samfundsvidenskaberne

Igennem de seneste 30 år er videnskabs- og teknologistudier (STS) vokset til et betydeligt tværfagligt forskningsfelt, med forgreninger rundt i mange samfunds- og humanvidenskabelige discipliner (historie, sociologi, antropologi, filosofi, politologi, geografi osv.). Ud over at placere videnskab og teknologi centralt i studiet af social forandring, så har STS-feltet tillige været hjemsted for en række kreative metodiske og teoretiske nybrud, f.eks. i form af aktør-netværks teori (ANT). Med denne foredragsrække ønsker vi at gøre status over disse nybrud og deres bredere implikationer. Læs mere

Udgivet i Efterår 2014, Tema | Skriv en kommentar