Kategoriarkiv: Tema

Efterår 2016: Analysemetoder i samfundsvidenskaberne

I metodediskussioner er det ofte metoder for dataindsamling, der er i fokus. Metoder for dataanalyse får typisk langt mindre opmærksomhed – og det til trods for at det er mindst lige så svært at analysere data, som det er at indsamle dem. Denne foredragsserie stiller skarpt på metoder for dataanalyse. Læs mere

Udgivet i Efterår 2016, Tema | Skriv en kommentar

Forår 2016: Samfundsvidenskabernes ’impact’ i samfundet

Efter mange års fokus på kvalitetsforskning, publikationer og ’excellence’ indenfor akademiets mure, har vi i de senere år oplevet stigende krav om at forskning skal være direkte nyttig i løsning af samfundsmæssige problemstillinger. Samfundsvidenskabelig forskning skal ikke alene være af høj kvalitet, den skal også have en effekt på eller bidrage til bæredygtig vækst, velfærd, beskæftigelse, sundhed og/eller almen livskvalitet. Læs mere

Udgivet i Aktuelt tema, Forår 2016, Tema | Skriv en kommentar

Efterår 2015: Økonomiske modeller for det sociale

Efterårets foredragsrække ser nærmere på, hvordan modeller udviklet inden for økonomien overtages af andre fagdiscipliner, hvor de typisk anvendes til at forstå ikke-økonomiske fænomener og forhold. De økonomiske modellers migration rejser en mængde spørgsmål: Læs mere

Udgivet i Efterår 2015, Tema | Skriv en kommentar

Forår 2015: Mixed Methods

Denne foredragsrække ser nærmere på diskussionerne og brugen af mixed methods inden for samfundsvidenskaberne.
For det første: Hvad skal der forstås ved mixed methods? Ofte forstås det som kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder. Lidt mindre hyppigt forstås det ganske enkelt som kombinationen af flere metoder. Hvilken forståelse er at foretrække? Og hvis mixed methods forstås som kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder Læs mere

Udgivet i Forår 2015, Tema | Skriv en kommentar

Efterår 2014: Tekno-videnskabelige verdener i samfundsvidenskaberne

Igennem de seneste 30 år er videnskabs- og teknologistudier (STS) vokset til et betydeligt tværfagligt forskningsfelt, med forgreninger rundt i mange samfunds- og humanvidenskabelige discipliner (historie, sociologi, antropologi, filosofi, politologi, geografi osv.). Ud over at placere videnskab og teknologi centralt i studiet af social forandring, så har STS-feltet tillige været hjemsted for en række kreative metodiske og teoretiske nybrud, f.eks. i form af aktør-netværks teori (ANT). Med denne foredragsrække ønsker vi at gøre status over disse nybrud og deres bredere implikationer. Læs mere

Udgivet i Efterår 2014, Tema | Skriv en kommentar

Forår 2014: Selv-observation i samfundsvidenskaberne

Foredragsrækken ser nærmere på brugen af selv-observation i samfundsvidenskaberne. Samfundsforskere kan bruge selv-observation i den forstand, at de observerer sig selv og anvender observationerne som data. Eller de kan bede andre om at observere sig selv samt registrere observationerne til brug for samfundsforskeren. Læs mere

Udgivet i Forår 2014, Tema | Skriv en kommentar

Efterår 2013: Store data (’big data’) i samfundsvidenskaberne

I takt med væksten i de digitale spor af menneskelig handling, som rutinemæssigt registreres i databaser hos private og offentlige organisationer, er spørgsmålet om ”store data” – ’big data’ – blevet genstand for øget opmærksomhed. Efterårets foredragsrække ser nærmere på … Læs mere

Udgivet i Efterår 2013, Tema | Skriv en kommentar

Forår 2013: Feminisme, erkendelse og samfundsvidenskab

Temaet for forårets foredragsrække er feministiske erkendelsesteorier med særligt fokus på deres anvendelse inden for samfundsvidenskaberne. Hermed lægges der op til diskussion af spørgsmål som: Hvad karakteriserer feministiske erkendelsesteorier og hvordan adskiller de sig fra andre erkendelsesteorier? Hvad kendetegner feministiske … Læs mere

Udgivet i Forår 2013, Tema | Skriv en kommentar

Efterår 2012: Samfundsvidenskabernes Demokratisering

I hvilket omfang, og på hvilken måde, bør samfundsvidenskaberne demokratiseres, således at det ikke blot er samfundsforskerne, der træffer beslutningerne? Efterårets foredragsrække ser nærmere på dette komplekse spørgsmål. Læs mere

Udgivet i Efterår 2012, Tema | Skriv en kommentar

Forår 2012: Eksperimenter i samfundsvidenskaberne

Dette semesters foredragsrække ser nærmere på brugen af eksperimenter i samfundsvidenskaberne. Der vil være fokus på spørgsmål som: I hvilket omfang kan og bør eksperimenter anvendes inden for samfundsvidenskaberne? Læs mere

Udgivet i Forår 2012, Tema | Skriv en kommentar